To już pewne – net-billing zastąpi dotychczasowy system opustów. Andrzej Duda podpisał, wywołującą dość sporo kontrowersji, ustawę z dn. 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, nie pozostawiając tym samym miejsca na dyskusje i domysły – nowe regulacje likwidują system opustów – od kwietnia 2022 roku w życie wchodzi net-billing.

Net-billing zastąpi system opustów.

Cała branża energetyczna czekała na decyzję Prezydenta. Wszyscy prosumenci z niecierpliwością oczekiwali ustosunkowania się Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy o OZE. Teraz nie ma już pola do domysłów – Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy poinformowała, że ustawa z o zmianie ustawy o OZE została podpisana.

Jak można przeczytać na stronie Kancelarii, celem nowelizacji jest „modyfikacja funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji, przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa”.

I choć w branży do ostatniej chwili tliła się nadzieja, że Andrzej Duda nie złoży podpisu pod nie do końca korzystną dla prosumentów i całego sektora energetyki ustawą – stało się inaczej.

Jakie zmiany wprowadza net-billing?

Net-billing, a system opustów różnice.

Net-billing wprowadza całkiem sporo zmian dla prosumentów, którzy wejdą na rynek po 01.04.2021 r. Jakich zmian? Otóż net-billing zakłada odrębne rozliczenie wartości:

  • energii, którą prosumenci wprowadzają do sieci
  • i energii, którą pobierają z sieci.

Co więcej, rozliczenie to opiera się o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – czyli ceny z Rynku Dnia Następnego.

Więcej o nowym systemie rozliczeń net-billing piszemy TUTAJ.

Dobrą informacją jest fakt, że dotychczasowi prosumenci oraz wszyscy, którzy zdecydują się na własną instalację PV do dnia 31.03.2022 r. zachowają prawo do korzystania z systemu opustów aż przez 15 lat od wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

Fotowoltaika Wielkopolska Poznań Post 3

Co więcej, na stronie Kancelarii Prezydenta możemy przeczytać, że prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31.03.2022 r., a nie zostali przyłączeni do sieci w wymaganym terminie z winy operatora, także będą mogli korzystać z obowiązującego dotychczas systemu opustów.

System opustów – do kiedy obowiązuje?

Net-billing będzie wprowadzany etapami. Prosumenci, którzy przyłączą do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. będą rozliczani według dotychczas obowiązującego systemu opustów. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca, a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

Kolejny etap będzie obowiązywał w okresie 01.07 2022 r.- 30.06. 2024 r. – wtedy w życie wchodzi już nowy model rozliczeń net-billing. W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego.

Ostatni etap zaczyna obowiązywać od 01.07.2024 r. – wtedy rozliczanie będzie się odbywało w oparciu o ceny godzinowe. To właśnie docelowy system rozliczeń – oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci.

Co ważne – w nowym systemie net-billing wszystkie opłaty dystrybucyjne będą ponoszone przez prosumentów.

Net-billing czy system opustów – nadal masz możliwość decyzji.

Po głębszej analizie, nie sposób nie stwierdzić, że dotychczas obowiązujący system opustów był nieco bardziej łaskawy dla prosumentów.  Pamiętaj jednak, że wszyscy, którzy złożą poprawny i kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do dnia 31.03.2022 r. będą mogli skorzystać z aktualnie obowiązujących zasad.

Jeśli zależy Ci na zachowaniu dotychczas obowiązujących, korzystnych zasad – nie zastanawiaj się! Sprawdź ofertę HG Solar Fotowoltaika wielkopolskai zadbaj o swoją energetyczną niezależność na najlepszych warunkach!