Wrzawa dyskusja o model rozliczeń prosumentów w końcu dobiegła końca – Sejm uchwalił zmianę ustawy o OZE, odrzucając tym samym propozycje Senatu. Co to oznacza? A więc wszystko wskazuje na to, że już od 1 kwietnia 2022 roku obecny system opustów zostanie zastąpiony przez nowy model, czyli net-billing. Jak wyglądają nowe zasady? Jakie korzyści będą płynąć z zainstalowania fotowoltaiki? Czym net-billing różni się od obecnego systemu opustów? Podpowiadamy – zapraszamy do artykułu!

Net-billing – od kiedy nowe rozliczenia?

Net-billing ma wejść w życie 1 kwietnia br. Zgodnie z przedstawioną wersją ustawy ten nowy system, będzie wdrażany w trzech etapach:

 • 1 kwietnia 2022 roku,
 • 1 lipca 2022 roku,
 • 1 lipca 2024 roku.

Etapy net-billing – jak to będzie wyglądać w praktyce?

 • Od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczas obowiązujących zasadach.
 • Od 30.06.2022 r. w życie wchodzą już zasady net-biling’u. Wszyscy prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po dniu 31.03.2022 r. automatycznie przejdą na nowy system rozliczeń. W związku z tym energia, która do 30.06.2022 r. zostanie przez nich wprowadzona do sieci, ale nie będzie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. Podczas tego okresu cena energii elektrycznej będzie wyznaczana jako miesięczna cena rynkowa.
 • Od 01.07.2024 r. nastąpi zmiana w rozliczaniu cen energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci. Będzie ona wyznaczana według wartości rynkowej – dla poszczególnych, godzinowych okresów rozliczeniowych.

Czy net-billing się opłaca? Na czym polega nowy system rozliczania?

Niestety, nowe zasady rozliczania prosumentów mogą doprowadzić do tego, że energia sprzedawana przez prosumenta będzie tańsza, niż ta kupowana. Co więcej, warto pamiętać, że w obecnym systemie prosument w ciągu roku może odbierać:

 • 80% energii w przypadku, gdy posiada instalację fotowoltaiczną do 10 kW, bądź
 • 70% energii w przypadku, gdy posiada instalację fotowoltaiczną do 10-50 kW.

I od tej energii prosumenci nie płacą ani opłat dystrybucyjnych, ani opłat zmiennych w rachunku za prąd. W net-billing niestety to również ulegnie zmianie.

W nowym systemie net-billing sprzedawca energii będzie prowadził tzw. depozyt prosumencki. Wartość depozytu będzie ustalana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a kolejno przypisywana do konta sprzedawcy na następny miesiąc. Jak już wspomnieliśmy, rozliczenie energii, którą sprzedawca wprowadzi do ma się odbywać według cen rynkowych.

Co dalej? Kolejną istotną kwestią jest fakt, że środki na koncie prosumenta będą rozliczane przez 12 miesięcy od momentu, kiedy zostały przypisane do konta. Po upływie określonego czasu niewykorzystane środki zostaną zwrócone, jednak tylko w wysokości do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Inwestycja w fotowoltaikę – kiedy warto? Sprawdź HG Solar – Fotowoltaika Poznań.

Oczywiście nowe zasady rozliczeń nie sprawiają, że inwestycja w FV nie jest opłacalna! Trzeba jednak liczyć się z tym, że okres zwrotu z inwestycji w instalację PV może się nieco wydłużyć. W obecnym systemie opustów okres ten rzadko przekracza 10 lat.

Co więc warto zrobić? Jeśli zastanawiasz się nad panelami słonecznymi, to… przestań się zastanawiać i zacznij działać! Pamiętaj, że wszyscy, którzy złożą poprawny i kompletny wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci do dnia 31.03.2022 r. będzie mogli skorzystać z aktualnie obowiązujących zasad. Co istotne, prawo do zachowania tego systemu rozliczeń obowiązuje aż przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci! Sprawdź ofertę HG Solar Fotowoltaika wielkopolska, a w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze specjalistami HG Solar.

Fotowoltaika Wielkopolska Poznań Post 3

Nowoczesne rozwiązania OZE i fotowoltaika dla rolnika to idealny sposób na poprawę funkcjonowania gospodarstwa rolnego oraz realna możliwość wpływu na jego budżet. W dobie kolejnej podwyżki cen energii elektrycznej warto poszukiwać oszczędności w tym temacie. W końcu budynki gospodarcze i maszyny rolnicze czerpią ogromne ilości prądu. Dobrym rozwiązaniem jest Program AgroEnergia! Jak działa nowa edycja AgroEnergia? Kto będzie mógł liczyć na dotacje? I w jakiej kwocie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania – zapraszamy do artykułu!

AgroEnergia – co to jest?

Program AgroEnergia skupia się na promowaniu odnawialnych źródeł energii wśród rolników. Celem Programu AgroEnergia jest zachęcenie kolejnych gospodarstw rolnych do inwestycji w fotowoltaikę i turbiny wiatrowe.

Fotowoltaika Wielkopolska Poznań agroenergia logo programu
Logo Programu AgroEnergia

AgroEnergia dla kogo dotacje?

Sprawdziliśmy, kto może liczyć na dotacje z programu AgroEnergia 2021.

Otóż w tej odsłonie programu wnioski będą mogły składać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Jeśli chodzi o osoby prawne, postawiono również wymagania odnoście głównego przedmiotu działalności gospodarczej. Aby móc ubiegać się o dotacje główny przedmiot działalności Twojego przedsiębiorstwa musi stanowić kod PKD jak:

– 01.61.Z,
– 01.62.Z* (*oprócz schronisk dla zwierząt gospodarskich i podkuwania koni) lub
– 01.63.Z.

Co równie istotne, na dotacje mogą liczyć właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 hektara do 300 hektarów.

Kolejnym istotnym kryterium jest czas prowadzenia działalności rolniczej na posiadanym gospodarstwie. Musi on wynosić przynajmniej rok – przed złożeniem wniosku o dotację.

Aby zakwalifikować się do Programu AgroEnergia 2021 musisz pamiętać jeszcze o kilku ważnych zasadach:

 • Po pierwsze, należy najpierw przystąpić do programu następnie podpisać umowę z dostawcą fotowoltaiki, opłacić montaż instalacji i zgłosić się po refundację – dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji.
 • Po drugie, dotacja przyznawana jest na nową dotację fotowoltaiczną. Nie dotyczy rozbudowy lub modernizacji już istniejącej instalacji.
 • Po trzecie, panele fotowoltaiczne, podzespoły i pozostałe elementy instalacji nie mogą być starsze niż 24 miesiące.
 • Po czwarte, nową instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub magazyn energii musisz użytkować przez co najmniej 3 lata od jej uruchomienia i podłączenia do sieci energetycznej lub od otrzymania protokołu odbioru.
 • Po piąte, aby zostać beneficjentem programu AgroEnergia nie możesz równolegle korzystać z innych form dofinansowania fotowoltaiki, zarówno ogólnopolskich i lokalnych.
AgroEnergia 2021 - Dotacje, dla kogo
Instalacja fotowoltaiczna dla Pana Andrzeja prowadzącego ekologiczny biznes związany z suszeniem ziół łącznej mocy 39,6 kW © Hg Solar

Agro Energia dotacje – ile wyniosą?

Na funkcjonowanie Programu AgroEnergia przeznaczono 200,000,000 milionów złotych ze środków unijnych. Z kolei sam nabór wniosków podzielono na dwie części, w ramach których można zdobyć dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji na:

CZĘŚĆ PIERWSZA – przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe od 10 do 50 kW, pompy ciepła i magazyny energii,

CZĘŚĆ DRUGA – biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

W tym przypadku fotowoltaiki dotacja może wynieść:

Moc instalacji [kW]Procentowy udział w kosztach kwalifikowanychNie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 50do 13%25 000
Tabela ukazująca kwoty dofinansowania jakie można pozyskać z programu AgroEnergia 2021

AgroEnergia wniosek – jak złożyć?

1 października 2021r. ruszył kolejny nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

Należy pamiętać, że ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/)  w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

Nabór w drugiej części programu potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać w NFOŚiGW za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinasowanie wyłącznie w formie elektronicznej.

AgroEnergia wielkopolska – razem z HG Solar.

Pamiętaj, że im szybciej się zgłosisz, tym zyskujesz większą pewność, że otrzymasz bezzwrotne wsparcie! W HG Solar oferujemy bezpłatną pomoc od naszych ekspertów. Skorzystaj z naszej bezpłatnej wyceny własnej instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem z programu AgroEnergia. Co więcej, wykwalifikowani doradcy HG Solar wszystkie formalności związane z dotacją załatwią za Ciebie.

Zadzwoń pod numer 690 660 251
lub wypełnij formularz i sprawdź wstępną kalkulację!

Wraz z 1 lipca w życie weszła kolejna edycja programu Mój Prąd 3.0. Program ten od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością wśród naszych rodaków. Szczególnie dotacje w Wielkopolsce – w tym województwie przyznano ich naprawdę sporo! Mój Prąd zdecydowanie ma także przełożenie na coroczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką. Dla przykładu w 2020 roku w Polsce, zainstalowano 2,2 GW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych – to aż dwukrotnie więcej w porównaniu do roku 2019! Kto będzie mógł skorzystać z najnowszej edycji programu? Jakie spełniać warunki? Ile wynosi kwota dofinansowania Mój Prąd 3.0? Odpowiadamy na najważniejsze pytania – zapraszamy do lektury.

Mój Prąd 3.0 – informacje o programie.

Jesteśmy przekonani, że obecna edycja programu Mój Prąd będzie kolejnym, mocnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej, a wnioski o dotacje w Poznaniu będziemy liczyć w dziesiątkach tysięcy!

Program w wersji 3.0 wesprze bowiem wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w tej edycji nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na zakup magazynów energii czy ładowarek samochodów elektrycznych. Choć NFOŚiGW uspokaja, że i takie rozwiązania się pojawią, lecz w roku 2022 – w kolejnej edycji programu.

Doprecyzowując więc, w ramach programu Mój Prąd 3.0 dofinansowanie można uzyskać na instalacje PV o mocy od 2 kW do 10 kW, montowane na istniejących budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Co ważne, wsparcie to dotyczy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

Co równie istotne, panele FV wchodzące w skład  instalacji, której dotyczyć ma dofinansowanie, muszą być zamontowane jako nowe, czyli wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem.

Mój Prąd 3.0 – informacje o programie

Mój Prąd 3.0 – ile wyniesie dofinansowanie?

Przejdźmy jednak do najważniejszej informacji – ile wynoszą dopłaty w programie Mój Prąd 3.0? Otóż w tej edycji możemy liczyć na maksymalnie 3000 zł. dopłaty. Jednocześnie dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji.

Dobrze zaznajomieni w temacie zapewne już obliczyli, że w obecnej edycji uczestnicy otrzymają nawet do 2000 zł. mniej niż w poprzednich programach. Z czego to wynika? Otóż mniejsze kwoty są wynikiem ograniczonego budżetu. Ten wynosi obecnie ok. 534 000 000 zł. NFOŚiGW podnosi argumenty, że decyzja ta podykotowana jest spadkiem cen paneli słonecznych oraz niższym kosztem montażu całej instalacji PV. Mimo wszystko, kwota ta gwarantuje, że z programu będzie mogło skorzystać prawie 178 000 beneficjentów chcących zostać prosumentami.

Warto też dodać, że wsparcie finansowe z programu Mój Prąd 3.0 nie jest objęte żadnym opodatkowaniem. Co więcej, dotację z programu można połączyć z ulgą termomodernizacyjną! W ramach przypomnienia ulga termomodernizacyjna pozwala na odpisanie od podatku dochodowego instalacji PV o wartości maksymalnie 53 000 zł.

Ale.. na odbiorcach programu Mój Prąd 3.0 spoczywa jeden dodatkowy obowiązek. Po otrzymaniu dofinansowania beneficjenci zobowiązani są do umieszczenia (w widocznym miejscu!) tabliczki z informacją „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”. Więcej informacji na temat obowiązków beneficjenta znajdziecie na oficjalnej stronie www.mojprad.gov.pl.

Wzór tabliczki informacyjnej w programie Mój Prąd 3.0., źródło:mojprad.gov.pl
Wzór tabliczki informacyjnej w programie Mój Prąd 3.0., źródło: mojprad.gov.pl

Mój Prąd 3.0 – wnioski o dofinansowanie.

Od kiedy można składać wniosek o udział w programie? Już od 1 lipca. Nabór potrwa aż do 22 grudnia lub do momentu rozdysponowania całego budżetu. Co ważne, w tej edycji programu wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie pokryje koszty poniesione po dniu 1 lutego 2020 roku. Co oznacza, że możemy otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną, którą zamontowaliśmy nawet kilkanaście miesięcy temu!

Kto może otrzymać dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne, produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. Wniosek powinna złożyć osoba, która ma podpisaną umowy:
– na zakup energii,
– na dystrybucję energii.

Warto także wiedzieć, że w przypadku, kiedy posiadamy więcej niż jeden dom, wniosek możemy złożyć na każdy z tych budynków. To dlatego, że dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację, a nie na osobę.

Pomagamy ze wszystkimi formalnościami – skontaktuj się z nami.

Mój Prąd 3.0 – kiedy oceny wniosków?

NFOŚiGW podał do wiadomości informację, że termin przeprowadzenia oceny wniosku (czyli etapów od momentu złożenia dokumentów aż do otrzymania wypłaty) będzie różny w zależności od liczby wniosków, które w danym tygodniu wpłyną do instytucji. W związku z tym czas oczekiwania będzie wynosił:

 • ≤ 500 wniosków – do 30 dni,
 • 500-1000 wniosków – do 45 dni,
 • 1000-1500 wniosków – do 60 dni,
 • ≥ 1500 wniosków – do 75 dni.

Co więcej, NFOŚIGW zastrzega, że w przypadku wpłynięcia powyżej 2000 wniosków terminy te mogą jeszcze ulec wydłużeniu

Składając wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 należy mieć na uwadze jeszcze jedną ważną rzecz – odbiorca zobowiązuje się do utrzymania instalacji fotowoltaicznej, której dotyczy ulga finansowa, przynajmniej przez 5 lat od dnia wypłaty środków. W przeciwnym razie cała kwotę (wraz z należnymi odsetkami!) trzeba będzie zwrócić.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.odezwij się do nas i dołącz do szczęśliwych posiadaczy własnych mini-elektrowni. Środki z dotacji zapewniają jeszcze szybszy zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną! Uniezależnij się od podwyżek cen prądu. Zielona energia to najlepsza energia!  

To, że w 2021 mamy kolejne podwyżki cen prądu, nie było tajemnicą już od dawna. Prognozowano także, że wzrost cen energii podobny będzie do tego z 2020 roku, czyli mówiąc zwięźle – dość spory. O Ile wzrosły rachunki za energię elektryczną w 2021? Co można zrobić, żeby uniknąć takich podwyżek w przyszłości? Ile zdrożeje prąd w kolejnych latach? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Dlaczego prąd jest coraz droższy?

Z każdym kolejnym rokiem, rachunki Polaków za energię elektryczną rosną. Dlaczego? To wynik prowadzonej przez nasz rząd i Unię Europejskiej polityki energetycznej – wpływa ona bezpośrednio na cenę prądu, a to oczywiście odbija się na nas, obywatelach.

Poprzez wprowadzoną przez Unię Europejską opłatę za emisję dwutlenku węgla, korzystanie z elektrowni węglowych staje się coraz mniej opłacalne. Działanie to ma konkretny cel. Służy wspieraniu ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju sektora OZE.

W Polsce w przeważającej większości korzystamy z prądu produkowanego z węgla, więc i nasze rachunki rosną. W związku z regulacjami UE zakłady energetyczne ponoszą większe koszty związane z opłaty i przenoszą ten ciężar na ostatecznych odbiorców – proponując wyższe stawki wszystkim klientom, zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. 

Czy polskie rodziny płacą więcej za prąd?

Niestety, z roku na rok coraz więcej! Średnie ceny energii w ciągu ostatnich lat wyglądały tak:

Ceny energii w ciągu ostatnich lat w Polsce

Nieciężko zauważyć, że podwyżki cen prądu są naprawdę spore. Przy dużym zużyciu prądu mogą znacznie odbić się na naszych finansach.

Zmiany w opłatach na rachunku za prąd w 2021 roku

Warto wyjaśnić, skąd wzięły się wyższe ceny. Otóż od 2021 roku na nasz rachunek składa się kilka opłat.

Po pierwsze, opłata OZE – ma na celu wsparcie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Wynosi 0,0022 zł za 1 kWh energii.

Opłata mocowa  – służy zapewnieniu wszystkim obywatelom stałych dostaw prądu. To ona w dużym stopniu zadecydowała o podwyżkach, jej wysokość zależy m.in. od rocznego zużycia energii. Więcej o opłacie mocowej przeczytacie TUTAJ (podlinkować link do artykułu o opłacie mocowej)

Opłata jakościowa – również zależy od ilości zużywanego prądu. Jej wysokość ustala PSE.

Jak uniknąć podwyżek cen prądu?

Oczywiście można zacząć oszczędzać energię elektryczną. Wystarczy pamiętać o wyłączaniu światła, zmienić żarówki i sprzęty na te energooszczędne. Jest to czasochłonny proces, ponieważ wymaga zmiany przyzwyczajeń, ale warto spróbować!

Kolejną możliwość na obniżenie rachunków za prąd jest zmiana dostawcy prądu. W internecie znaleźć można szybkie porównywarki cen energii elektrycznej. Dzięki nim możesz sprawdzić szczegółowe warunki ofert wszystkich dostawców. Często okazuje się, że można znaleźć korzystniejszą ofertę.

Najskuteczniejszym sposobem na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Dzięki panelom słonecznym można bowiem korzystać z darmowej energii. Korzyści jest znacznie więcej! Fotowoltaika wspiera także środowisko naturalne, co w obecnej sytuacji jest niesamowicie istotne.

Czy można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice?

Zdecydowana większość ekspertów prognozuje, że ceny energii elektrycznej nadal będą rosnąć, co najmniej przez kilkanaście lat. Na szczęście zielona, darmowa energia ze słońca pozwala nam zapomnieć o tym fakcie.

Inwestycja w panele słoneczne sprawia, że rachunki za prąd maleją nawet do kilkunastu złotych miesięcznie! Rozwój technologii sprawia, że ceny paneli fotowoltaicznych są na naprawdę dobrym poziomie. Przy odpowiednio dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej, zwrot kosztów całej inwestycji może nastąpić już po 7 latach. Co więcej, decydując się na postawienie własnej minielektrowni, można liczyć na finansowe wsparcie. Zarówno ze strony programów rządowych, jak i Unii Europejskiej. Więcej o możliwościach dofinansowania i kredytowania dowiesz się z naszego ARTYKUŁU (link do artykułu Dofinansowanie fotowoltaiki 2021).

Podsumowując, warto zainwestować w fotowoltaikę, ponieważ:

Fotowoltaika Wielkopolska Poznań korzysci panele fotowoltaiczne

Jesteś zainteresowany budową własnej minielektrowni? Chcesz wspierać naszą planetę, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za prąd? Idealnie się składa! Skontaktuj się z nami, a nasi Specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące fotowoltaiki. Zapraszamy!

Opłata mocowa w 2021 za prąd dotyka każdego z nas. Każdego, a więc jest doliczana do rachunków za energię elektryczną zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Co to jest opłata mocowa? Dlaczego została wprowadzona? O ile wzrosły Twoje rachunki? Czy można zrobić coś, żeby jej uniknąć? Jak może nam w tym pomóc fotowoltaika? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Opłata mocowa – co to jest?

Obecnie rachunek za energię elektryczną składa się z czterech części:

Co składa się na rachunek za energię elektryczną? - Opłata mocowa 2021

Co dokładnie kryje się pod tą nazwą? Czy naprawdę każdy z nas jest zobowiązany do jej płacenia? Czy fotowoltaika może obniżyć opłatę mocową? Krok po kroku, wszystko wyjaśnimy!

Otóż opłata mocowa to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu. Ma ona zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli, innymi słowy, gwarantuje nam stałe dostawy prądu.

Opłata mocowa jest wynikiem przyjęcia Ustawy o rynku mocy z 8 grudnia 2017 r.  Ustawa ta traktuje o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce. Możemy się z niej dowiedzieć, że pozyskane dzięki opłacie mocowej środki, będą spożytkowane na rozwój sektora energetycznego w naszym kraju. Pomogą zarówno w modernizacji elektrowni węglowych, jak i w budowie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Co w rezultacie ma zagwarantować wszystkim stałe dostawy energii.

Opłata mocowa 2021 – kto ją zapłaci?

Tak, jak wspomnieliśmy, opłata mocowa dotyka każdego  – i osoby fizyczne, i przedsiębiorców. Dostawca dolicza ją do opłaty taryfowej za dystrybucję i przesyłanie energii. Dlatego wszyscy musimy liczyć się z wyższymi rachunkami za prąd, nie tylko w 2021 roku, ale i w latach następnych. Co więcej, prognozuje się, że opłata mocowa z roku na rok będzie ona wzrastać. Dokładne wytyczne na kolejny rok, tj. stawki, progi i godziny uznawane za szczytowe, będą ogłaszane przez Urząd Regulacji Energetyki do 30 września roku poprzedniego.

To, co istotne, to fakt, że sposób naliczania opłaty mocowej, różni się nieco w zależności od podmiotu.

Opłata osób fizycznych naliczana jest w oparciu o roczne zużycie energii i przedstawia się w taki sposób:

Fotowoltaika Wielkopolska Poznań oplata mocowa hgsolar 1

W praktyce oznacza to, że roczne wydatki na prąd gospodarstw domowych mogą wzrosnąć od 27,60 zł aż do 154,44 zł.

Polska rodzina zużywa średnio 3000 – 5000 kWh rocznie, co jak nie trudno wyliczyć, przekłada się na ponad 125 zł netto opłaty mocowej rocznie. Jeśli doliczymy do tego coroczne podwyżki cen prądu, zaczyna być naprawdę nieciekawie… (źródło: Urząd Regulacji Enegetyki)

A jak wygląda opłata mocowa dla firm? Na pierwszy rzut oka może wydawać się niewielka. Otóż przedsiębiorcy są zobowiązani zapłacić 0,0762 zł/kWh (czyli 76,20 zł/MWh) za energię pobraną w tzw. godzinach szczytu, czyli w dni robocze w 7:00 -21:59. Trzeba tylko pamiętać, że zużycie energii w firmie może być naprawdę wysokie.

W przypadku przedsiębiorstwa, które zużywa 100 MWh (w godzinach szczytu) energii miesięcznie, sama opłata mocowa wyniesie 91 440 zł rocznie! Przeraża Cię ta kwota? Dowiedz się jak jej unikać dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Czy można zmniejszyć opłatę mocową?

Choć opłata mocowa najbardziej dotyka firmy, rosnące z roku na rok ceny prądu dotyczą nas wszystkich. Jak je zmniejszyć? Oczywiście, możemy postawić na ograniczenie zużycia energii. To bardzo dobra decyzja, choć wcale nie taka prosta do zrealizowania. O ile gospodarstwa domowe mogą dość sprawnie wprowadzić optymalizację w zakresie zarządzania energią (np. poprzez wyłączanie włączników światła, wymianę żarówek na energooszczędne, wymianę urządzeń na energooszczędne), o tyle w przedsiębiorstwie produkcyjnym, pracującym w godzinach szczytu, nie będzie to łatwe zadanie. 

W związku z powyższym warto zastanowić się nad możliwościami zwiększenia własnej niezależności energetycznej.

Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenia opłat za prąd jest posiadanie własnego źródła energii, czyli np. instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika, poza oszczędnością, to także gwarancja:
– odpowiedzialności względem naszej planety,
– wzrostu wartości nieruchomości.

Dzięki fotowoltaice przedsiębiorstwo nie jest już zależne od warunków poboru prądu z sieci energetycznej. Co w konsekwencji pozwala na znaczne zmniejszenie opłaty mocowej oraz rachunków za energię elektryczną.

Opłata mocowa a fotowoltaika.

Warto zwrócić uwagę na ulgi, które przysługują prosumentom. Choć może zacznijmy od przybliżenia samego pojęcia.

Prosument to podmiot, który produkuje i konsumuje prąd na własne potrzeby.
Co najważniejsze – od energii wyprodukowanej dzięki panelom fotowoltaicznym, która konsumowana jest na bieżąco, prosument nie odprowadza opłaty mocowej.

Kiedy wydajność instalacji jest mniejsza (czyli przede wszystkim nocą) prosument odbiera z magazynu nadwyżki energii, które wyprodukował wcześniej. I wyłączenie od takiej energii pobierana jest opłata mocowa.

Inwestując we własne źródło energii, otrzymujemy więc gwarancję pokrycia znacznej części zapotrzebowania na prąd, przede wszystkim w czasie największego obciążenia. Panele fotowoltaiczne dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności ogniw są więc w obecnej perspektywie rekordowo opłacalne.

Jeżeli chcesz stać się energetycznie niezależny i zmniejszyć opłatę mocową od poboru energii, skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią instalację fotowoltaiczną i opowiemy o wszystkich zaletach zielonej energii!